blog me tendal

BLOGME TENDAL DXIV: Do conformarse

Muller, soa, madura, separada pero con familia. Esa desorde fala da distancia entre a insatisfacción da vida que vive e a satisfacción da que lle gustaría vivir, pero cada día mira difícil poder vivir....