blog me tendal

BLOGME TENDAL DL: A sollar

Aí no recanto do edificio, un veciño e máis unha veciña, pasando o tempo mentres secan, a tomar o sol. Mentres, a vestidora e o vestidor nos seus afáns. I el non poderán facer como as súas roupas, e acougar un pedazo, e tomar o sol...

BLOGME TENDAL DXLVIII: A evolución

O tendedeiro de corda é unha evolución tecnolóxica na historia da humanidade. Permite tender máis roupa en menor superficie. Funcional, sen dúbida. O paso seguinte foi a secadora. Máis funcional aínda, sen dúbida tamén. Estes avances son compatibles con tender pola vella, e vestirse con arrecendo...