tendal Tag

BLOGME TENDAL DXL: Vellos son os trapos

Cantos anos cumprirán as toallas e a bata! E os calcetíns, dentro do teren idade, son noviños e rebuldeiros. Igual é que o corpo xa bailou e agora os pés levan o ritmo. Os pantalóns brancos? De sanitario por se hai que levar o corpo ou os...

BLOGME TENDAL DXXXV: Xogan as pinzas

Xogan as pinzas á tirolina. Xogan as pinzas á corda frouxa. Xogan as pinzas mentres non chegan as mans que as tensan, e tanta carraxe lles dá que interrompan os seus xogos, que traban firme e con carraxe na roupa cando chega....