blogme tendal Tag

BLOGMETENDAL DCLXVIII: Natural.

Dende atrás da barreira das plantas, asoma o trapo de limpar. Ese trapo tan natural como as plantas. Tan natural é limpar como manchar. O trapo e as plantas teñen en común a cor: A cor do mar. Natural....

BLOGMETENDAL DCLXVI: interioridades

Con descaro e sen pudor, amosa as interioridades. Non hai de que se avergoñar. Non somos só que amosamos, tamén o que non amosamos. Somos persoas complexas, contraditorias, harmónicas. Necesitamos o exterior e o interior....

BLOGMETENDAL DCLXV: Lavadeiro

O lavadeiro xa non lava. Pero a roupa séguese lavando. E son as mesmas mans as que lavaron e lavan. Honra e agradecemento a quen inventou a lavadora! Non hai mellor crema de mans....

BLOGME TENDAL DCLXIV: Rúa muda

Nesta rúa as casas falaron. Xa queda unha casa só. As casas novas son como a sociedade nova: máis pecha, calada. Remoe pra dentro, non se sabe que pensa a casa, como é. Só queda unha casa. Das de antes. Afeita como está a falar, ela fala...