blog me tendal

BLOGMETENDAL DXCIV: Per la mà

Agafades per les mans, dic per les mànigues! contemplen el món. Contemplar no és un acte sinó una actitud. “Ara estic assecant, i mentre sec, espero” No se sap si esperen alguna cosa. Però això és cosa d'elles. Jo em quedo amb la serenitat que transmeten, la serenitat d'estar en...

BLOGMETENDAL DXCIII: Geranis

Protegida per una guàrdia de geranis, la roba neta treu al balcó. No se sap si saluda o si contempla, però ha d'estar bé neta, com netegen les mans que saben cuidar de les plantes....

BLOGMETENDAL DXCI: Per no molestar

Sembla que en tot hi ha classes. Roba dins i roba fora. Que de gust ha d'estar la de dins! Però jo penso que pot ser més per una cosa de comoditat. És més còmode que en l'estenedor de dins estigui la roba petita, que penja menys...

BLOGME TENDAL DLXC: Fotosíntesi

La Fotosíntesi és el procés de neuràlgia de la vida en la Terra. A causa de la llum, les plantes capten el diòxid de carboni (#CO₂) i alliberen oxigen durant el dia. A la nit, la situació és oposada, capten oxigen i alliberen diòxid...