tendedeiro Tag

BLOGME TENDAL DCXXIV: Poc observadora!

La persona que esteneix és neta, no hi ha dubte. I acurada també. Però, pot ser, poc observadora. Jo no sé si surt rendible rentar amb manyaga per a després estenir damunt d'aquesta sortida de fums...

BLOGME TENDAL CDXXIII: Básic

Sempre em van cridar l'atenció els estenedors bàsics. Gairebé sempre són de dona, la qual cosa denota una relació peculiar de les dones amb la neteja i amb la roba i amb la intimitat i amb la higiene. En aquest, a més hi ha un alguna...

BLOGME TENDAL CDXXI: Estenedor de mar

El vent del mar seca, aireja i aromatitza. Porta dosificador inclòs, la qual cosa fa que no sigui excessiu sinó suggeridor, en aquesta dosi que obre els teus apetits tots i dóna voluntat de satisfer-los tots. Tendint la roba així no precises perfum, i menys del...

BLOGME TENDAL CDXX: Esperant esperançat

Una casa no són pedres així com un estenedor no són robes: Aquest estenedor és l'esperança. La casa està en obres. No està per a viure i encara li falta, però ja té l'estenedor. Cobert i airejat, abrigat de la pluja a l'abast del vent. Qui...