blog me tendal

BLOGME TENDAL DLXXVII: Recer

Acollit per les ombres de totes les plantes i de les llomes, l'estenedor seca les robes a l'ombra, amb el sol present sense agredir. El pi pinyer corona com un paraigua immens aquesta labor cooperativa que és assecar la roba....

BLOGME TENDAL DLXXVI: Passeig de diumenge

Matí de diumenge. Mamà i la nena es van anar de passeig. Feia calor, van vestir lleuger. A joc en beix, agafades de la mà van arribar al parc i van passar la tarda. Assegudes en la tovallola estesa, ella va jugar i ella va mirar com...