Author: Avelino González

BLOGME TENDAL CDXCIV: Encaixes

lavados a man, seguro, postos a remollo e fregados con mans ásperas que saben de delicadezas. Aínda rotos, e xusto por iso, falan dos detalles e dos coidados, e falan da lembranza dos detalles e dos coidados. Mesmo os coidados gastan as cousas queridas! Como combinalo todo?...

BLOGME TENDAL CDXCI: Vende motos

Tendedeiro de home. Pode ser deportivo, ou informal. Pero tamén pode ser desleixado. Que centra o seu interese no que fai máis que en facer con alguén. Peeeero...