estendal Tag

BLOGME TENDAL DCLXXX: Tendedeiro dialéctico

Dúas arquitecturas unidas por outra. Paisaxe dialéctica ca tese natural e a antítese constructiva e a síntese do tendedeiro que combina as dúas. Tese, antítese e síntese atravesadas polo vento que rima co tempo. Se eu fose vento prestaríame esta paisaxe: Está chea de xente ca que...

BLOGME TENDAL DCLXXIX: teatro de balcón

Os guantes aplauden o marabilloso traballo do caldeiro. Fixo unha posta en escena limpa, pulcra, esencial. Tirou todo que sobraba do espazo escénico, que agora é acolledor é pode acoller igualmente o Hamlet de Shakesperare ou o de Cunqueiro. O pano non é de fondo,...

BLOGME TENDAL DCLXXVII: Vella e viva

A casa é vella. As cordas son novas. As pinzas son novas. A bolsa é nova. Só marchou quen tiña que marchar: a roupa seca. O resto queda á espera. Esperan os tendedeiros? Ou simplemente están...