Blog

BLOGMETENDAL DXCIV: Pola man

Collidas polas mans, digo polas mangas! contemplan o mundo. Contemplar non é un acto senón unha actitude. “Agora estou a secar, e mentres seco, espero” Non se sabe se esperan algo. Pero iso é cousa delas. O meu é a serenidade que transmiten, a serenidade de estaren en boa compaña....

BLOGMETENDAL DXCIII: Xeranios

Protexida por unha garda de xeranios, a roupa limpa asoma ó balcón. Non se sabe se saúda ou se contempla, pero há estar ben limpa, como só limpan as mans que saben coidar das plantas....

BLOGMETENDAL DLXCI: Por non molestar

Conócese que en todo hai clases. Roupa dentro e roupa fóra. Que a gustiño ha estar a de dentro! Pero eu penso que pode ser máis por unha cousa de xeito. É máis a xeito que no tendedeiro de dentro estea a roupa miúda, que colga menos...