BLOGME TENDAL DLXXXIV: Os trapos… tan baratos.

27 Nov BLOGME TENDAL DLXXXIV: Os trapos… tan baratos.

Hai protección. Dobre.

Hai acobillo interior e cobertura exterior.

Pero non para os trapos, os parias téxtis.

Os trapos… esas teas que necesitan estar limpas para absorber o suxo e que se están suxos non limpan.

Esas teas imprescindibles para a hixiene e polo tanto para a saúde. Nosa.

Esas teas desprezadas e maltratadas.

Mesmo económicamente: canto máis duren máis aforramos!

Os trapos… tan baratos.

Por que estes maltratos, logo? Por suxos ou por baratos.

Ou por non lles recoñecer o mérito.

Ou por non darmos mérito á limpeza.

Sen comentarios

Deixar unha resposta

%d bloggers like this: