Blog

BLOGME TENDAL CCCL: Infantil

Son tendedeiros veciños. Nun un neno e noutro unha nena. Oxalá sexan tan veciños coma os tendedeiros e, así como os tendedeiros xogan co mesmo aire, que eles xoguen na mesma rúa. Á vida é máis divertida ó ventimperio....

BLOGME TENDAL CCCXLIX: Vida, social.

Así como pola noite se contemplan as estrelas, polo día contémplanse os tendedeiros. Falan. Falan de vez. Tanta cousa contan que dá pudor escoitar. Este tendedeiro é unha festa comparado con eses edificios que son iguais calquera día a calquera hora do día. Guirnaldas de roupa...

BLOGME TENDAL CCCXLVII: Infraumbilical

Toda roupa infraumbilical: Pantalóns e calcetíns. O xersei e a toalla estaban de paso. Existe un criterio en quen lava só roupa infraumbilical. Pero é un criterio relaxado. Como relaxada é a man que tende os calcetíns desparellados; a min as contas danme calcetíns impares, co...